ŞİRKƏTİMİZİN DƏYƏRLƏRİ

 • Ədalət və dürüstlük prinsipi
  İşlərimizin təməlində haqq anlayışı durur. Tərəzimizi düzgün qurar, başqalarının hüququnu pozmarıq;
 • Fəaliyyət prinsipi
  Hər kəsin əkdiyini biçəcəyinə və zəhmət çəkənin qarşılığını qazanacağına inanırıq;
 • Keyfiyyət prinsipi
  Müştərilərimizin ehtiyac və istəklərini müəyyən etmək, gözlədiklərindən daha keyfiyyətli məhsul və xidmət təqdim etmək təməl hədəfimizdir;
 • Məsuliyyət prinsipi
  İstehsal etdiyimiz hər məhsulda insan sağlığı amilini dərk edir və bu məsələdə qətiyyən güzəşt etmirik;
 • Əxlaq prinsipi
  Gözəl əxlaqa malik insanları işə qəbul edirik, işçilərimizin " öz işinin lideri" olduğuna inanırıq;
 • Etibarlılıq prinsipi
  İşçilərimizin motivasiyasına önəm verir, performanslarına əsasən maddi və mənəvi dəstək veririk;
 • Komanda ruhu prinsipi
  İşçilərimizin özlərini sərbəst ifadə etməsinə şərait yaradır, onların düşüncə və fikirlərinə böyük önəm veririk;
 • Vicdan  prinsipi
  İşçilərimizə güvənli, təhlükəsiz və sağlam işləyə biləcəkləri iş şəraiti yaradırıq, ədalət prinsipini əsas tuturuq;
 • Qəlibləşməmə prinsipi
  Qurum işçilərimizin dinamik və davamlı inkişafını, nailiyyətlərimizin davamlılığının  əsası olaraq görürük;
 • Korporativləşmə prinsipi
  Cəmiyyətin və işçilərimizin qurumumuza duyduğu etibara və bağlılığa böyük əhəmiyyət veririk;
 • Bərabərlik prinsipi
  Bütün işçilərimizə və iş münasibətlərində olduğumuz şəxslərə din, dil, irq, milliyət və  sosial statuslarına baxmadan bərabər davranırıq;
 • Texnoloji yenilik prinsipi
  Texniki yenilikləri sürətlə mənimsəyir, inkişaf etdirərək istifadə edir və öz know-how'umuzu formalaşdırırıq;
 • Mükəmməllik prinsipi
  İşçilərimizlə birgə Ümumi keyfiyyəti həyat tərzimiz olaraq görürük;
 • Cəmiyyətə faydalı olmaq prinsipi
  Cəmiyyətə faydalı olmaq və çalışdığımız bölgə xalqının etibarını qazanmaq üçün böyük səy göstəririk;
 • Ətraf mühitə həssaslıq prinsipi
  Fəaliyyət göstərdiyimiz bütün bölgələrdə ətraf mühiti, təbiəti qorumağa çalışırıq;
 • Adət-ənənəyə bağlılıq prinsipi
  Fəaliyyət göstərdiyimiz  ölkənin adət-ənənəsinə, qayda-qanunlarına tabe oluruq;
 • Xeyriyyəçilik prinsipi:
  Atdığımız bütün addımların gələcək nəsillərə işıq tutmasını hədəfləyirik;
 • Sevgi və hörmət prinsipi
  Əlaqədə olduğumuz şəxs və qurumlarla qarşılıqlı hörmət prinsipləriylə davranır, insani münasibətləri davamlı inkişaf etdirməyə diqqət edirik;
 • Sağlam rəqabət prinsipi
  Rəqabətin bizi mükəmməlliyə aparacağına inanırıq.

VİZYONUMUZ

Fəaliyyət göstərdiyi ərazilərdə müştərilərin tələblərini qarşılayan ən yaxşı məhsul və xidmətləri təqdim etmək, inkişaf etmiş iş gücü və texniki infrastrukturu ilə yeni standartlar yaratmağa köklənmiş, sosial və ekoloji məsələlərdə məsuliyyətli, fərqliliyə və düşüncəyə dəyər verməsiylə tanınan, nüfuzlu, etibarlı və ədalətli bir qurum olmaq.

MİSSİYAMIZ

 • Etibarlı və nümunəvi beynəlxalq ticari məhsul və xidmət təqdim etmək;
 • Payçılarımızın mənfəətlərini davamlı olaraq artırmaq;
 • İşçilərimizi inkişaf etdirmək və işçilərimiz ilə birgə inkişaf etmək;
 • Cəmiyyətə qatdığımız dəyəri davamlı artırmaq və fəaliyyətimizdə ekoloji standartları ön planda tutmaq;
 • Fəaliyyətlərimizi, keyfiyyət idarə etmə sistemi çərçivəsində həyata keçirərkən insan sağlamlığını ön planda tutmaq;