Azərsun Holdinq | Dəyərlərimiz

1. Ədalət və düzgünlük    
 
Fəaliyyət istiqamətlərimizin təməlində ədalət anlayışı durur - tərəzimizi düzgün qurar, başqalarının haqqına tənəzzül etmərik.

2. Fəaliyyət 

Hər kəsin əkdiyini biçəcəyinə, zəhmət çəkənin qarşılığını əldə edəcəyinə inanırıq.

3. Keyfiyyət

Müştərilərimizin ehtiyac və istəklərini müəyyənləşdirərək istədiklərindən daha keyfiyyətli məhsul və xidmət təqdim etmək təməl hədəfimizdir.

4. Məsuliyyət

İstehsal etdiyimiz hər bir məhsulda insan sağlamlığı amilini dərk edir və bu məsələdə qətiyyən güzəştə getmirik.

5. Əxlaq 

Gözəl əxlaqa malik insanları işə qəbul edirik, işçilərimizin "öz işinin lideri" olduğuna inanırıq.

6. İnam 

İşçilərimizin motivasiyasına önəm verir, performansları nisbətində maddi və mənəvi dəstək veririk.

7. Komanda ruhu

İşçilərimizin fikirlərini açıq və sərbəst ifadə etməyə təşviq edir, düşüncə və fikirlərinə böyük önəm veririk.

8. Əməkdaşlıq 

İşçilərimizə etibarlı, təhlükəsiz və sağlam işləyə biləcəkləri iş şəraiti yaradırıq.

9. Çeviklik 

Qurumumuzun işçilərinin dinamik və davamlı inkişafını nailiyyətlərimizin təməl əsası olaraq görürük.

10. Təşkilatçılıq

Qurumumuza duyulan etibara və bağlılığa böyük önəm veririk.

11. Bərabərlik 

Bütün işçilərimizə və iş münasibətlərində olduğumuz şəxslərə din, dil, irq, milliyyət və sosial statuslarına baxmadan bərabər davranırıq.

12. Texnoloji “know-how” 

Texniki yenilikləri sürətlə mənimsəyir, inkişaf etdirərək istifadə edir və öz “know-how”umuzu formalaşdırırıq.

13. Mükəmməllik

Ümumi keyfiyyət həyatımızdır.

14. Cəmiyyətə faydalı olmaq

Cəmiyyətə faydalı olmaq və çalışdığımız bölgənin əhalisinin etibarını qazanmaq üçün hədsiz dərəcədə səy göstəririk.

15. Ətraf mühiti qoruma

Hər bir işimizdə ətraf mühiti, təbiəti qorumağa çalışırıq.

16. Qanunlara riayət

Olduğumuz ölkənin qayda-qanunlarına tabe oluruq.

17. Gələcəyə baxış 

Atdığımız addımların gələcək nəsillərə işıq tutmasını hədəfləyirik.

18. Sevgi və hörmət 

Əlaqədə olduğumuz şəxs və qurumlarla qarşılıqlı hörmət prinsipləri ilə davranır, bəşəri münasibətləri davamlı inkişaf etdirməyə diqqət edirik.

19. Ədalətli rəqabət 

Rəqabətin gücünə və bizi mükəmməlliyə aparacağına inanırıq.